Bevalling

Iedere moeder, ieder kind en iedere bevalling is anders.

Je kunt je voorbereiden op de bevalling door naar een cursus te gaan en hier over te lezen. In Amsterdam zijn er veel cursus-mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken. Op de website van onze beroepsgroep kun je hier meer over lezen. Zie de link hieronder.

Tevens worden er voorlichtingsavonden over de bevalling georganiseerd door de verschillende ziekenhuizen in Amsterdam. De aanmelding voor deze informatiebijeenkomsten gebeurd via de website van het desbetreffende ziekenhuis. Tijdens de controles komen we hier uitgebreid op terug.
Een geboorteplan is een handig middel om je verwachtingen en wensen ten aanzien van de bevalling duidelijk te maken.
 
deverloskundige.nl/bevalling
  
deverloskundige.nl/bevalling/geboorteplan/