(Echo) Onderzoek

Echoscopie

Wij maken zowel medische echo’s, geslachtsecho’s en 2D pretecho’s. Ook als je niet bij ons onder zorg bent ben je van harte welkom voor een echo. Je kan hiervoor bellen naar 020-8203474 optie 2 of mailen naar de praktijk info@verloskundigeinamsterdam.nl
Medische echo’s plannen we in tijdens je controle bij de verloskundige. Geslachtecho’s of 2D pretecho’s kunnen op verzoek ingepland worden tegen betaling.
Standaard worden in Nederland de termijnecho en 20 weken echo vergoed. De 13 weken echo wordt gefinancierd vanuit de rijksbegroting. Op indicatie plannen we een vroege echo, groei echo of een liggingsecho in.
Mocht je naast de reguliere echo’s nog een keertje extra willen kijken naar de baby kan dit. Geef dit aan tijdens de controle zodat we een geslacht of 2D pretecho kunnen inplannen.

Vroege echo

De vroege echo is een inwendige echo en wordt uitgevoerd bij voorkeur vanaf 7-8 weken zwangerschap. Bij deze inwendige echo wordt gekeken of de baby in de baarmoeder zit en of er een kloppend hartje is. Ook kan worden vastgesteld of er 1 baby is, of dat jullie een meerling verwachten.

Termijnecho

Rond 10-12 weken wordt de termijnecho gemaakt. Hierbij wordt het kindje opgemeten en aan de hand hiervan wordt de uitgerekende datum definitief vastgesteld.
Boven de 10 weken zwangerschap kan de termijnecho uitwendig via buik gemaakt worden. Belangrijk is om een volle blaas te hebben voor de echo zodat de baarmoeder omhoog geduwd wordt en het echo beeld duidelijker is.

Geslachtsecho (vanaf 14 weken)

De geslachtsecho plannen we in op verzoek. Vanaf 14 weken zwangerschap kunnen wij we met vrij grote zekerheid vertellen of jullie in verwachting zijn van een jongen of een meisje. Als tijdens de echo blijkt dat het geslacht door omstandigheden niet goed zichtbaar is bieden wij kosteloos een 2e echo aan.
De kosten voor een geslachtsecho zijn € 50.00

2D pretecho

De pretecho is een echo waarbij je een keertje extra naar de baby kan kijken. Op ieder moment van de zwangerschap is het mogelijk om een pretecho te maken. Echter is het wel zo hoe verder je in de zwangerschap komt, hoe groter de baby wordt en hoe lastiger het is om hem of haar mooi in beeld te brengen. Een pretecho kan je het beste doen voor 28 weken zwangerschap. Naast de termijn spelen ook andere factoren een rol in de beeld kwaliteit namelijk BMI en ligging van de baby. Mochten we geen goede foto’s kunnen maken door de ligging van de baby bieden wij kosteloos een 2e pretecho aan.
De kosten voor een 2D pretecho zijn € 50.00

Groei echo

Een groei echo in de zwangerschap is niet standaard. Wij voeren groei echo’s uit op indicatie. Tijdens de reguliere controle voelen wij als verloskundige aan jou buik om te kijken of de groei van de baarmoeder is wat wij verwachten bij de zwangerschapsduur. Mochten wij twijfelen over de groei kan dit een reden zijn om een groei echo in te plannen. Daarnaast hebben sommige vrouwen een indicatie om een groei echo te maken. Bijvoorbeeld omdat zij eerder een groter of juist kleiner kindje hebben gekregen.
Tijdens de groei echo wordt de hoofomtrek, de buikomtrek en het bot in het bovenbeen van de baby gemeten. Op die manier wordt duidelijk of de baby volgens verwachting groeit. De groeicontrole kan op verzoek van de verloskundige nog een keer herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van het kindje ontstaat: een groeicurve. Tevens wordt tijdens deze echo hoeveelheid vruchtwater bepaald en gekeken hoe de baby in de baarmoeder ligt. Groei echo’s vinden meestal plaats tussen 28 en 36 weken zwangerschap.

Liggingsecho

Als rond 35 weken zwangerschap tijdens de reguliere controle bij de verloskundige het vermoeden bestaat dat de baby niet met het hoofdje naar beneden ligt wordt een liggingsecho gemaakt meestal rond 36 weken zwangerschap.

Prenatale testen

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende testen waarmee we kunnen onderzoeken of de baby mogelijk een aangeboren afwijking heeft. Deze testen worden prenatale screening genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van screening:
• Screening op chromosomale afwijkingen (NIPT)
• Screening op lichamelijke afwijkingen (13- en 20- weken echo)
Uitgebreide informatie, filmpjes en een keuzehulp zijn te vinden op www.pns.nl. Hieronder worden ze kort omschreven. Tijdens de intake afspraak zullen we ook stilstaan bij de verschillende testen en is er alle ruimte om hier vragen over te stellen. Het doen van prenatale testen is een keuze, en wordt dus niet standaard gedaan. Wij helpen jullie graag om een weloverwogen keuze hierover te maken.

NIPT

Met de NIPT (niet invasieve prenatale test) kan onderzocht worden of de baby mogelijk Downsyndroom, Edwardsyndroom of Patausyndroom heeft. Dit zijn chromosomale afwijkingen. Bij de NIPT wordt er bij de moeder bloed afgenomen. Dit kan vanaf 10 weken zwangerschap, na de termijnecho. In het bloed kan gezien worden of de chromosomen van de baby normaal of afwijkend lijken. Ouders kunnen de beslissing nemen of ze alleen op bovenstaande drie syndromen willen testen, of dat alle chromosomen van de baby worden bekeken. Dit worden nevenbevindingen genoemd.
Als er uit de NIPT blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor chromosomale afwijkingen, is er geen vervolgonderzoek nodig. Als er uit de NIPT blijkt dat de baby mogelijk een chromosomale afwijking heeft, worden jullie doorverwezen naar de gynaecoloog in het AMC of in het geval van een nevenbevinding naar een klinisch geneticus. Die zal vervolgens uitgebreid de opties van vervolgonderzoek bespreken.
Vanaf 1 april 2023 is de NIPT opgenomen in het reguliere programma voor prenatale screening. Het is nu voor alle zwangeren in Nederland mogelijk om de NIPT te laten doen zonder extra kosten of deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

13- en 20-weken echo

Screening op lichamelijke afwijkingen zal plaatsvinden in de vorm van echo’s. Deze worden niet bij ons op de praktijk aangeboden, maar worden gedaan bij het echocentrum EchoXpert. Als ouders kunnen jullie kiezen voor de 13-weken en de 20-weken echo. Beide echo’s kijken van top tot teen jullie kindje na. De echoscopiste kijkt onder andere naar het hart, de hersenen, de nieren en de groei van de baby. Ook kijken ze naar de placenta, de navelstreng en het vruchtwater om de baby heen. Met echo’s kunnen ze veel lichamelijke afwijkingen opsporen, maar helaas nog niet alles. Chromosomale afwijkingen zoals bijvoorbeeld het Downsyndroom zijn vaak niet op de echo te zien. Soms komt het ook voor dat ze op de echo iets zien wat later in de zwangerschap nogmaals bekeken moet worden om er met zekerheid iets over te zeggen. In het overzicht hieronder kun je zien wat de verschillen tussen de 13- en 20- weken echo zijn.
De 13-weken echo is mogelijk sinds september 2021. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe nauwkeurig deze echo is in het opsporen van aangeboren afwijkingen. Het is alleen mogelijk om de echo te krijgen als je toestemming geeft om deel te nemen in dit landelijke wetenschappelijke onderzoek (Imitas).
De 20 weken echo wordt vergoedt vanuit de verzekering. De 13 weken echo wordt gefinancierd vanuit de rijksbegroting.