Houding

Tijdens de bevalling is het belangrijk dat je verschillende houdingen aanneemt. De bevalling verloopt over het algemeen sneller als je niet continue in de zelfde positie ligt of zit. Ook zijn de weeën vaak beter op te vangen. De houding waarin je uiteindelijk je kindje ter wereld brengt is niet te voorspellen. Je kan je voorbereiden op de houdingen die er voor jou tijdens de bevalling mogelijk zijn. Voor meer informatie zie de link: deverloskundige.nl/bevalhoudingen